Minőségpolitika

​A SL-FORG Kft. minőségpolitikája

A SL-FORG Kft. vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a cég versenyképességének erősítését.

A mindennapi munkavégzés során állandó célként lebeg előttünk egy hatékony marketingmunkával támogatott folyamatos minőséget biztosító, optimális nyereségszinten működő tevékenység megvalósítása. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a mind magasabb igényeknek csak egy folyamatosan fejlődő cég képes megfelelni. 

A cégvezetés elsődleges szempontnak tartja, hogy vevőink mindenkor elégedettek legyenek az általunk végzett fémmegmunkálás, szerelt egységek gyártása tevékenységek minőségével, ezért alapelveink között a vevőközpontúság kiemelt hangsúlyt kap.  

A jövőbeni biztos, hatékony működésünk érdekében szükségünk van egy minden munkatársunk által követhető irányra.

Ebből a célból a cég az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszert működtet.

A Kft. vezetése tevékenységünk minőségét fontosnak, annak folyamatos fejlesztését elsőrendű feladatának tekinti.

Alapelveink

A feladatok ellátásához folyamatosan biztosítjuk a szükséges személyi és technikai feltételeket.

A cég jó hírnevét, a szervezett munkavégzést a tapasztalt dolgozói gárda mindenkor biztosítja.

Minden dolgozónk a minőségcentrikus munkavégzés elkötelezettje, ezt folyamatos továbbképzéssel biztosítjuk.

Törekszünk a tevékenységünkhöz kapcsolódó jogszabályok, szabványok mindenkori    betartására, szem előtt tartására.

Szállítóinkkal, alvállalkozóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk, céljaink megvalósítása érdekében elvárjuk, hogy ők is azonosuljanak törekvéseinkkel.

A vállalt határidőt mindenkor betartjuk, megbízható és felelősségteljes munkavégzéssel.

A vezetőség a Kft. minőségirányítási rendszerének működése során alkalmazza a folyamatszemléletű megközelítést és kockázatalapú gondolkodásmódot.

Olyan vezetési irányítási rendszert működtetünk, amelynek alapeleme a folyamatainkkal   összefüggő kockázatok és lehetőségek kielégítő kezelése a Kft. környezetét és az érdekelt felek elvárásait, követelményeit figyelembe véve.

A Kft. minőségirányítási rendszerét, működési folyamatait folyamatosan fejlesztjük, a kockázatok ismeretében minőségcélokat tűzünk ki, amelyeket folyamatosan átvizsgálunk teljesítés szempontjából.

A minőségpolitikában foglaltak megvalósítása minden dolgozóra vonatkozóan kötelező érvényességű.